Trapdoor

Trapdoor is een krachtige regressiemethode. Met trapdoor daal je trapsgewijs steeds meer af in eerdere verlangens. Verlangens zijn zoethoudertjes geworden voor niet vervulde behoeften Hoewel liefde, voeding en onderdak eigenlijk je enige behoeften zijn, houden je verlangens nooit op. Zo gauw een kind te weinig liefde krijgt gaat het naar snoep verlangen, we houden het kind daarmee zoet. Het is tegenwoordig cool om over je verlangens te praten, maar het is minder cool om over je angsten te praten. Want achter ieder verlangen schuilt ook angst. Een voorbeeld: je verlangt er naar om aantrekkelijk te zijn. Wat is de angst? De angst is om niet aantrekkelijk te zijn, om niet te worden geaccepteerd. Verlangens zijn een voortdurende bron van lijden. Want ieder vervuld verlangen roept weer een nieuw verlangen op. Bij trapdoor gaat het om het inzicht dat verlangens niet meer nodig zijn. Als kind kon je niet aan je eigen behoeften toekomen, dus kreeg je allerlei opgelegde verlangens die je eigenlijk niet wilde. Je wilde iets anders , maar dat iets werd nooit geaccepteerd. Zo verloor je het contact met je eigen behoeften. Je weet niet meer wat je werkelijk wilt.