Wat is regressiewerk?

Regressiewerk is een vorm van therapie die net zoals alle vormen van therapie die ik gebruik er vanuit gaat dat alles wat je nu nog dwars zit, het gevolg is van datgene wat er in het verleden niet mocht zijn. Aanvankelijk lijkt het er soms op dat alles wat je onderdrukt hebt niet meer bestaat. Maar in werkelijkheid circuleert het nog steeds rond in je systeem, wachtend op voltooiing. Het verschil met andere therapieen is dat je met regressietherapie meer de samenhang kunt zien tussen de ervaringen uit het verleden en de dingen die op dit moment je leven in grote mate bepalen. Regressie technieken worden dus vaak gebruikt om de 'oorzaak' van problemen, 'de wortels van het kwaad' te ontdekken. Maar soms worden regressies ook toegepast om een reeds bekende vervelende gebeurtenis naar voren te halen om die te verwerken of te bewerken. In sommige gevallen past men regressies ook toe als middel om een positieve vaardigheid of eigenschap naar boven te halen, om die vervolgens in het hier en nu te kunnen gebruiken om op een andere manier om te gaan met angstige situaties