Ten geleide

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. De psychologische betekenis van regressie is als iemand als het ware terugkeert naar een eerdere fase van levensontwikkeling. Hierbij worden ervaringen opgeroepen vanuit iemands jeugd. Men doet dit door een gevoel, beeld of herinnering, gedachte of uitspraak, welke verband houden met het probleem of klacht als uitgangspunt te nemen. Zoals men ook wel eens spontaan via een geur of geluid in contact komt met vroegere herinneringen. Maar sommige regressietherapeuten maken ook gebruik van hypnose. Door middel van hypnose brengt men iemand terug naar ervaringen uit het verleden Dit werkt vaak zo diepgaand dat men de emoties als het ware opnieuw kunt voelen. Het doorvoelen van onverwerkte ervaringen die met een hedendaags probleem te maken hebben, kunnen dit probleem totaal transformeren. De sterkte van een trance kunnen bij hypnose sterk verschillen. Bij regressie is een lichte trance vaak al voldoende

Wat is regressiewerk?

Regressiewerk is een vorm van therapie die net zoals alle vormen van therapie die ik gebruik er vanuit gaat dat alles wat je nu nog dwars zit, het gevolg is van datgene wat er in het verleden niet mocht zijn. Aanvankelijk lijkt het er soms op dat alles wat je onderdrukt hebt niet meer bestaat. Maar in werkelijkheid circuleert het nog steeds rond in je systeem, wachtend op voltooiing. Het verschil met andere therapieen is dat je met regressietherapie meer de samenhang kunt zien tussen de ervaringen uit het verleden en de dingen die op dit moment je leven in grote mate bepalen. Regressie technieken worden dus vaak gebruikt om de 'oorzaak' van problemen, 'de wortels van het kwaad' te ontdekken. Maar soms worden regressies ook toegepast om een reeds bekende vervelende gebeurtenis naar voren te halen om die te verwerken of te bewerken. In sommige gevallen past men regressies ook toe als middel om een positieve vaardigheid of eigenschap naar boven te halen, om die vervolgens in het hier en nu te kunnen gebruiken om op een andere manier om te gaan met angstige situaties

Het verleden

Alles wat je bewust doet is doorleefd en laat geen enkel spoor achter. Want alles wat afgerond is houd op te bestaan. Het heeft geen enkele zin meer om het met je mee te dragen. Het kan in geen enkel opzicht nog deel uit maken van je geheugen Maar van alles wat je echter onbewust doet blijft iets hangen, omdat je het niet totaal ervaren hebt. En als iets niet afgemaakt is blijf je het in je geheugen met je meedragen. Het wacht er op om voltooid te worden, het klampt zich aan je vast net zolang totdat het is afgerond. Iedereen draagt nog stukken van het verleden met zich mee. Ook al ben je volwassen geworden, het verleden is niet verdwenen. Je hebt het misschien diep weggestopt, maar het is er nog steeds. Talloze fragmenten uit het verleden zijn nog steeds aanwezig en beinvloeden in grote mate je leven van nu. Er is maar één manier om het verleden te voltooien en dat is teruggaan, regressie. En als je teruggaat naar het verleden komt er een moment dat je niet meer terug kunt gaan omdat alles is afgerond. Pas wanneer je niet meer terug kunt gaan, ga je voorwaarts

Trance

Bijna iedereen maakt regelmatig een spontane trance mee. Soms merk je opeens dat je aan het dagdromen bent of dat er iemand binnenkomt zonder het te merken, of dat het plotseling een paar uur later is. Niettemin is het verschil met een hypnotische trance, dat deze een beweegreden heeft en doelgericht is. Een trance is in feite een toestand tussen slapen en waken Maar het is zeker geen vorm van onbewustzijn. Integendeel, tijdens een trance blijft je waakzaam en bewust. Je bent zelfs ontvankelijker dan ooit, omdat je ontspannen bent . Wanneer je in trance bent verlies je niet de controle, je krijgt juist meer controle over jezelf. Het observerende ik blijft altijd op de achtergrond aanwezig, om indien nodig, de controle weer over te nemen Dus wanneer dat nodig blijkt kun je onmiddellijk terugkeren naar je normale staat van bewustzijn. Trance kan je ook niet dwingen om iets te zeggen of te doen, wat je niet wil zeggen of doen. Gedurende een trance is je onderbewuste meer toegankelijk dan tijdens je normale bewustzijn. Het is een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte verhoogde concentratie, en een toegenomen ontvankelijkheid voor suggesties.

Geboorteregressie

Freud zag de geboorte als een van de meest dramatische en emotionele gebeurtenissen in ons leven. Hij zag het als het eerste trauma van de mens, de oorsprong van al onze angsten en de basis van latere psychische problemen . De geboorte is voor een kind zo'n overweldigend proces wat niet volledig doorleefd en verwerkt kan worden. Onverwerkte geboorte ervaringen worden opgeslagen in het onderbewuste. Aangezien ons onderbewuste voor een groot deel onze levensrichting bepaald en niet de echte actuele situatie, beleven we onszelf en de omgeving alsof we ons nog steeds in de oorspronkelijke geboorte situatie bevinden. Dat betekent dat we in allerlei situaties nog altijd reageren alsof ons leven voortdurend in gevaar is.We maken ons angstig over alles en nog wat. Geboorte ervaringen zijn bepalend voor fundamentele overtuigingen in ons latere leven. Ze functioneren psychologisch nog steeds als een blauwdruk voor hoe we ons hedendaagse leven benaderen. De onverwerkte traumatische ervaringen van een pasgeborene kunnen echter alsnog verwerkt worden door middel van geboorteregressie. Geboorteregressie is een stimulerende diep ingrijpende ervaring. Het kan een rijke bron van materiaal bieden, wat een diep inzicht kan geven in de ontregeling van ons huidige dagelijkse leven.

Leeftijdregressie

Leeftijd regressie is een goede manier om toegang te krijgen tot herinneringen uit de kinder- of baby tijd. Dat kan handig zijn om weer in contact te komen met emotionele trauma's uit die tijd. of met andere belangrijke dingen die in de vergetelheid zijn geraakt. Want leeftijdregressie gaat er vanuit dat elk psychisch, fysiek of emotioneel probleem een oorzaak heeft. Die oorzaak is vaak te vinden in niet verwerkte ervaringen in het verleden. Bij leeftijdregressie gaat men opzoek naar deze veelal traumatische ervaringen om ze daarna alsnog te verwerken. Vaak kan men alles wat in de regressie naar boven komt plaatsen in het licht van je huidige problemen. Bovendien wordt vooral ingegaan op de positieve of negatieve ' boodschappen' die je als kind hebt gekregen van opvoeders, familie en omgeving. Zo kun je zien hoe die ' boodschappen' van vroeger doorwerken in je leven van hier-en nu. Dit kan verhelderende inzichten geven en emotionele blokkades opheffen.

De verschillende werkwijzen

Bij alle regressietechnieken wordt 'trance' gebruikt die niet noodzakelijker wijs door hypnose tot stand hoeft te komen.Soms worden ook andere manieren gebruikt als brug naar het verleden. De zinnetjes methode is soms ook een goed bruikbare regressiemethode om vervelende gebeurtenissen uit het verleden op te sporen. Vooral als iemand zijn klachten beschrijft met steeds hetzelfde emotioneel geladen zinnetje. Een dialoog met het kind van toen met de volwassene van nu, is ook een goed te gebruiken regressietechniek om iemand terug te voeren naar een traumatische gebeurtenis in het verleden. Trapdoor is een goede manier om inzicht te krijgen in onze diepere behoeften en de wijze waarop we deze hebben vervangen door verlangens. De Tijdlijn dialoog is een regressie methode waarbij het verloop van je leven figuurlijk wordt voorgesteld door een levenslijn Het is een eenvoudige en tamelijk gemakkelijke manier om een einde te maken aan levensangsten, door negatieve emoties uit het verleden op te ruimen. In de praktijk zal het teruggaan in de tijd naar een bepaald moment niet altijd eenvoudig zijn. Vaak zijn er meerdere sessies voor nodig om dit te bereiken. Het komt ook wel eens voor dat het onderbewuste zijn geheimen niet prijs wilt geven .

Hypnose

Aan hypnose wordt vaak ten onrechte een min of meer mysterieus tintje gegeven. Want een toestand van hypnose heeft vrijwel iedereen weleens meegemaakt Het is gewoon een toestand van verhoogde concentratie dat eveneens op kan treden wanneer je een spannend boek leest of naar een spannende film kijkt. Wanneer je hypnose therapeutisch toe wilt passen is er ook een verhoogde graad van concentratie nodig die op meerdere manieren te bewerkstelligen is. Met hypnose is het mogelijk door te dringen tot wat we ons niet bewust zijn of wat we verdrongen hebben. Door terug te gaan naar het verleden krijg je steeds meer inzicht in jezelf, kun je blokkades opruimen en je ontwikkeling bevorderen. Overigens is niet iedereen even gemakkelijk te hypnotiseren. Er kan zowel een innerlijk onbewust verzet optreden als een heel bewust verzet. Daarom gebruik ik ook nog andere methoden om op een intensieve manier door te dringen tot het onderbewuste.

De methode van Netherton

Deze niet-hypnotische regressie methode is vernoemd naar de Amerikaan Dr.Morris Netherton die deze methode ontwikkelde.Hij maakte gebruik van onderbewuste gedachten bij het vinden van de diepere oorzaken van fysieke en emotionele problemen. Terwijl iemand zijn klachten beschrijft met een specifiek steeds terugkerende emotioneel geladen zinnetje, wordt aan die persoon gevraagd dat specifieke zinnetje net zolang te herhalen totdat een mentaal beeld verschijnt. Dit bewuste zinnetje is een letterlijke verwoording van iets in het onderbewuste wat zich wil manifesteren. Trance inductie is hierbij niet echt nodig omdat concentratie op het emotioneel beladen zinnetje op zich al een trance activeert. Voortdurende herhaling van zo'n zinnetje maakt uiteindelijk een beeld in de geest van iemand los. Met dat beeld wordt dan verder gewerkt.Tenslotte wordt het zinnetje bij voortduring herhaalt, totdat iedere emotionele binding er mee verdwijnt. Hierdoor kan men inzien dat het een gezegde is die niet meer van deze tijd is maar bij het verleden hoort. Deze herinterpretatie kan in het dagelijkse leven merkbaar worden doordat lichamelijke en emotionele pijn minder wordt of zelfs volledig verdwijnt .

Dialoog met het innerlijke kind

Deze methode kun je zien als een déprogrammering van de overlevingsangsten die leven in het onderbewuste van het kind van vroeger, door de volwassene van nu. Het is een goede manier om die overlevingsangsten uit het verleden te herstructureren. Langs de lijn van angst wordt het kind in jezelf teruggevoerd naar een traumatische situatie in het verleden. In de dialoog met de volwassene kan deze het kind steeds dieper met de angstgevoelens van deze situatie in contact brengen. Het wordt zelfs aangemoedigd om alle onderdrukte angsten naar buiten te brengen. Nadat het grootste deel van de angst is afgevloeid kan de volwassene aan het kind vragen of er hier en nu nog reden is voor deze overlevingsangst. Dit is het belangrijkste deel van de dialoog, omdat in dit deel wordt gewerkt met het overtuigen van het kind. Dit overtuigen gebeurt niet vanuit een vaststelling, maar vanuit een vraagstelling. De volwassene kan hier net zolang mee doorgaan totdat het kind er werkelijk van overtuigd is, dat er hier en nu geen overlevingsgevaar meer bestaat.

Trapdoor

Trapdoor is een krachtige regressiemethode. Met trapdoor daal je trapsgewijs steeds meer af in eerdere verlangens. Verlangens zijn zoethoudertjes geworden voor niet vervulde behoeften Hoewel liefde, voeding en onderdak eigenlijk je enige behoeften zijn, houden je verlangens nooit op. Zo gauw een kind te weinig liefde krijgt gaat het naar snoep verlangen, we houden het kind daarmee zoet. Het is tegenwoordig cool om over je verlangens te praten, maar het is minder cool om over je angsten te praten. Want achter ieder verlangen schuilt ook angst. Een voorbeeld: je verlangt er naar om aantrekkelijk te zijn. Wat is de angst? De angst is om niet aantrekkelijk te zijn, om niet te worden geaccepteerd. Verlangens zijn een voortdurende bron van lijden. Want ieder vervuld verlangen roept weer een nieuw verlangen op. Bij trapdoor gaat het om het inzicht dat verlangens niet meer nodig zijn. Als kind kon je niet aan je eigen behoeften toekomen, dus kreeg je allerlei opgelegde verlangens die je eigenlijk niet wilde. Je wilde iets anders , maar dat iets werd nooit geaccepteerd. Zo verloor je het contact met je eigen behoeften. Je weet niet meer wat je werkelijk wilt.

Tijdlijn dialoog

Een tijdlijn dialoog maakt deel uit van NLP. (Neuro-Linguïstisch Programmeren) Het is een methode waarbij het verloop van je leven figuurlijk wordt voorgesteld door een levenslijn. Het is een manier van werken die gebruikt kan worden om je persoonlijke geschiedenis te herschrijven Via een tijdlijn dialoog kun je met behulp van je onderbewuste een tijdstip trachten te vinden waarop een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die je nu nog dwars zit. Het is mogelijk dat deze gebeurtenis uit het verleden voorkomt dat je de doelen bereikt die je jezelf gesteld hebt in het leven. Want een belastend verleden kan je ontwikkeling ernstig schaden Het voordeel van de tijdlijn dialoog is dat het niet noodzakelijk is om de gebeurtenis uit het verleden tot in detail opnieuw te beleven, te verwoorden of uit te werken. Wel kun je een andere houding tegenover de beleving van die gebeurtenis aannemen die je beter past en die misschien ook dichter bij de werkelijkheid van die gebeurtenis ligt. Zodat je makkelijker een nieuw succesvol toekomstperspectief kunt creeren.

Het onderbewuste

Uit psychologische onderzoeken is gebleken dat bijna tachtig procent van alle lichamelijke en psychische kwalen wordt veroorzaakt door onderdrukte emoties. Psychologen zeggen bijvoorbeeld dat een hartkwaal bijna altijd het gevolg is van onderdrukte boosheid, waardoor het hart vergiftigd is Waarom onderdrukken mensen zoveel? Onderdrukking ontstaat door beheersing. En beheersing komt voort uit je opvoeding. Omdat je opvoeders je geleerd hebben je te beheersen, onderdruk je. En door te onderdrukken ontstaat een gespleten persoonlijkheid. Het gedeelte dat je accepteert wordt het bewuste en het gedeelte dat je ontkent en onderdrukt wordt het onderbewuste. Deze verdeling ontstaat door onderdrukking. Alles wat je onderdrukt wordt onbewust. En die onbewustheid gaat in je handen zitten, in je benen, in je bloed, in je hartslag en tenslotte ook in je mind. Het gaat een eigen leven leiden. Het wordt de bron van depressies, frustraties en allerlei problemen. Zolang we geen inzicht hebben in de inhoud van ons onderbewuste blijft het in grote mate ons leven bepalen.

Mijn praktijk

Mijn praktijk heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Ik mag me verheugen in een gestaag toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting om dit werk voor een breder publiek toegankelijk te maken. Bevrijdend-Ademwerk is een schitterende groeivorm die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kan geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Bevrijdend-Ademwerk is er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid .

Individuele begeleiding

Een individuele begeleiding is een goede manier om aan jezelf te werken. Na een orientatiegesprek vormen jouw ontwikkeling of hulpvraag het vertrekpunt van een aantal sessies die wij in dit gesprek zijn overeengekomen. Aangezien Bevrijdend-Ademwerk een proces is, zal een reeks van sessies meestal noodzakelijk zijn. De frequentie van de sessies is afhankelijk van jouw wens en zal altijd in overleg met jou zijn. Een frequentie van één sessie per 1- 4 weken is gebruikelijk. Dit geldt in principe ook voor het aantal sessies die nodig zijn, hier speelt echter ook jouw inzet en motivatie een belangrijke rol. Elke sessie bestaat uit een voorgesprek, waarbij je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna een ontspanningsgedeelte en het 'werkgedeelte' dat voornamelijk gericht is op het verwerken, accepteren en loslaten van 'oud zeer'. Daarna volgt nog een nagesprek waarbij het gaat over wat voor jou de essentie was van de sessie.

De begeleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij  zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde  methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Praktijkinformatie

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email: willemovervliet@gmail.com. INGbank NL07INGB0005758493. In mijn praktijk geef ik voornamelijk voorlichting, individuele sessies,groepswerk, bijscholing, supervisie en een beroepsopleiding. Het telefoonnummer van de praktijk 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45)als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid.
Klik hier om de locatie van mijn praktijk te bekijken

Orientatiegesprek

In dit gesprek gaat het er om jouw hulpvraag en/of wens duidelijk te krijgen. Goede afstemming van jouw vraag en/of wens en mijn aanbod is daarbij belangrijk. Uiteraard is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of het 'klikt' tussen ons en of we beiden het gevoel hebben dat ik jou iets te bieden heb. Mocht dit het geval zijn dan kunnen we besluiten of we met elkaar een aantal sessies aangaan, in principe minimaal drie. Hierna evalueren we en kijken we of het wenselijk is om een aantal vervolgsessies te doen. Ondanks dat Bevrijdend-Ademwerk vergeleken bij sommige andere therapieen snel werkt, heb ik in mijn langdurige praktijkervaring inmiddels ondervonden dat er meestal tien sessies nodig zijn om datgene wat in het verleden onverteerbaar is gebleken te verwerken. Het blijkt niet mogelijk te zijn alles tegelijk te verwerken. Je verwerkt in elke sessie een gedeelte, een laagje. Iedere sessie is steeds weer nieuw, je laat elke keer weer omhoog komen, wat omhoog komt. En ieder stukje wat omhoog komt zou je kunnen omschrijven als een onverteerd stukje in psyche wat rijp is om te verwerken. Zo verwerk je je verleden stukje bij beetje.